İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Ana Sınıfında Ölçme ve Değerlendirme Politikası

Ana Sınıfında Ölçme ve Değerlendirme Politikası

Ölçme değerlendirme uygulamalarının temel amacı öğrencinin davranış, beceri gelişimi ve kazanımlardaki gelişim düzeylerini ortaya koymak ve takip etmektir.

Belli aralıklarla yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları, öğrencinin gelişiminin en iyi şekilde analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece öğrencinin ne bildiği, nasıl anladığı, neler yapabildiği ve hangi ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve ilgi alanları hakkında veriler toplanır ve öğrencinin göstermiş olduğu gelişim ile ilgili değerlendirme yapma şansı elde edilir. Elde edilen sonuçlar uygulanan programların başarısı hakkında değerlendirme yapma fırsatı verir.

Anasınıfından ilköğretime geçişte okul olgunluğu testi ve tüm süreci kapsayan veli görüşmeleri, öğrenci bireysel görüşmeleri ile eğitim süreci desteklenmekte, öğrencinin gelişimi veli ile paylaşılmaktadır.

Ölçme-Değerlendirme Araçları

  • Anektod kayıt formu
  • Rubrikler
  • Portfolyo
  • Ödevler den oluşmaktadır.

Ödevler:

Tüm ev çalışmaları ve hafta sonu ödevleri “Öğrenci Takip Sistemi”nde duyurulur. Velilere verilen şifrelerle, velilerin giriş yapmaları sağlanır. Verilen hafta sonu ödevleri ve her ödev, mutlaka kontrol edilir ve öğrenciye geri bildirimde bulunulur.

Anasınıflarında yapılan çalışmaları pekiştirmek amacıyla, 5-6 yaş öğrencilerine “Anasınıfı Hafta Sonu Ev Etkinliği” verilir. Öğrencilerin keyif alacağı, yaparken eğleneceği ve zorlanmayacağı şekilde hazırlanan çalışma sayfaları, oyunlar ve projeler uygulanır. Verilen her ödev, mutlaka kontrol edilerek öğrencinin motivasyonu sağlanır; sorumluluk duygusu desteklenir.