İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Ana Sınıfında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Ana Sınıfında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Eğitim-öğretim yaşantısının ilk basamağına adım ana sınıfı küçük hazırlık ve hazırlık sınıfı öğrencilerimizin, olumlu okul ve benlik algısına sahip olmalarını sağlayabilmek amacıyla, Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi tarafından, planlı ve sistemli olarak, okula uyum çalışmaları, kavram gelişim, görsel algı ve dikkat çalışmaları, gözlemler ve taramalar yürütülmektedir. Ana sınıfından ilkokula geçişte okul olgunluğu testi ve tüm süreci kapsayan veli görüşmeleri, öğrenci bireysel görüşmeleri ile eğitim süreci desteklenmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimi, yıl boyunca çalışmalarını öğretmen, veli ve öğrenci işbirliği içinde yürütür.