İnstagram
Telefon
WhatsApp
İletişim Bilgileri

Covid19 Bilgilendirme

Covid19 Bilgilendirme

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkemiz Türkiye’de de, Dünya Sağlık Örgütü tarafından
pandemi olarak nitelendirilen COVID19 (Korona Virüs) salgını etkisini göstermiştir. Git gide artan vaka
ve vefat sayıları, dünya çapındaki bu salgın hastalığın hızla yayılması ve ön görülemez ilerleyişi
sonucu, kamuda ve özel sektörde sair tedbirler alınmıştır.

Egebil Ataşehir Koleji olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, söz konusu salgın ile ilgili olarak biz de üzerimize
düşeni yapmakta ve ülke çapında alınan bu tedbirler kapsamında, öğretmenlerimizden,
öğrencilerimizden, velilerimizden, çalışanlarımızdan, COVID19 (Korona Virüs) taşımalarını/taşıma
ihtimallerini belirlemek amacıyla, birtakım bilgiler (geçmiş seyahat bilgileri, COVID19 test sonuçları ve
sair gibi) almakta, bu amaçla formlar düzenlenmekte, kurum hekimi aracılığıyla bazı kontroller
yapmakta ve gerekirse ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirmekteyiz.

Dolayısıyla gerek çalışanlarımızın gerek ise ziyaretçilerimizin, özel nitelikli kişisel veri kapsamında olan
sağlık verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698
sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuatlar çerçevesinde, otomatik
ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Egebil Ataşehir Koleji tarafından
toplanabilecektir, işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin toplanması, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, üçüncü kişilerle
paylaşılması, korunması, silinmesi ve sair tüm ilgili hususlar hakkında detaylı bilgi,
“www.atasehirkoleji.k12.tr” adresli web sitemizde ve Egebil Ataşehir Koleji girişindeki panolarımızda
bulunan “Aydınlatma Metni”mizde yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur,
Saygılarımızla...

ATAŞEHİR KOLEJİ